2015 yılından bu yana faaliyet gösteren büromuz İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu Av. Kerem YAZICI tarafından kurulmuş olup, uzman ve deneyimli kadrosu ile gerek ulusal gerekse uluslar arası alanda hizmet vermektedir. Hukuk büromuz İstanbul merkezli olup, Türkiye çapında sunmakta olduğu hizmetleri ile de varlığına devam etmektedir. Vekil ile müvekkil arasındaki ilişkide her türlü bilginin mahremiyeti, devamında ise özenli olarak saklanması gerekliliğine inanan büromuz, güven ilişkisi çerçevesinde çalışmalarını devam ettirmektedir.

Birinci planda ortaya çıkan ya da ortaya çıkması muhtemel her türlü hukuksal problemlerinize çabuk, etkin ve güvenli çözüm yolunu tespit edip, hukuk ilkelerine de bağlı kalarak, en iyi hizmeti vermeyi amaçlamaktadır. Bu prensip etrafında öncelikle müvekkillerimizin herhangi bir hukuki problemle karşılaşmaması için önleyici çalışmalar ve danışmanlık hizmetleri yapılmaktadır.

Çıkması olası problemlerde ise etkin çözümler ortaya konulmaktadır. Gereklilik halinde, idari ve yargısal merciler nezdinde hukuki takip, açılan yahut açılması gereken davalarda vekil edenler lehine yargısal alanda faaliyette bulunmaktadır. Dava yoluyla çözümlenmesi kaçınılmaz anlaşmazlıklarda davanın olası getirileri ve riskleri müvekkile aktarılmakta, tüm bu aşamalarda ise müvekkil ile sürekli diyalog ve iş birliği sağlanarak kişinin kendisinin de bu süreci yakından takip etmesi amaçlanmaktadır.

Başta şirketler hukuku olmak üzere ticaret hukukunun her alanında etkin faaliyet gösteren büromuz ayrıca Ceza Hukuku ,Her Tür Tazminat davaları , Gayrimenkul Hukuku , Miras Hukuku , Aile hukuku-Boşanma ve Mal paylaşım davaları , İş Hukuku , Sağlık Hukuku , Spor Hukuku , Tüketici Davaları alanlarında tecrübe ve deneyim ile birlikte etkin biçimde faaliyet göstermektedir.