Hotline
0532 325 54 34
Makaleler - Yazıcı Hukuk ve Danışmanlık

COVİD-19 SÜRECİ BİTTİKTEN SONRA TELAFİ ÇALIŞMASI VE UYGULAMASI

COVİD-19 SÜRECİ BİTTİKTEN SONRA TELAFİ ÇALIŞMASI VE UYGULAMASI Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile işçiye yasal izinleri dışında izin verilmesi hallerinde, işçinin çalışmadığı bu sürelerin telafisi için işçiye yaptırılacak çalışma telafi çalışmasıdır. Telafi çalışma...


Kısa Çalışma Uygulamasından Kaynaklı İhtilaflara Çözüm Yolları

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Yönetmeliği Uygulaması Ücretsiz İzin ile 7224 sayılı Yasanın COVID-19 Salgını Kapsamında Değerlendirilmesi ve Doğabilecek İhtilaflara Çözüm Yolları Korona virüs salgınının (COVID-19) ekonomiler üzerindeki etkilerinin derinden hissedilmeye başlandığı son 2 aylık zaman diliminde, işverenler kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği yönetmeliği ile bu kapsamdaki devlet desteğini adeta kurtarıcı olarak görmüşlerdir.  Bugüne kadar kısa çalışma şartları işçile...


TÜRK HUKUKUNDA İKALE SÖZLEŞMESİ

   TÜRK HUKUKUNDA İKALE SÖZLEŞMESİ İKALE Arapça kökenli bir kavram olup; Osmanlıca sözlükte “söylenmemiş bir sözün söylendiğini iddia etme ve pazarlığı bozma, her iki tarafın isteğiyle alışveriş mukavelesini bozma, bir hukuki muamele ile meydana gelen vaziyetin diğer bir hukuki muamele ile eski haline getirilmesi” olarak tanımlanmıştır. Hukukumuzda bozma ya da sona erdirme sözleşmesi terimleriyle de ifade edilir ve iş sözleşmesinin fesih dışında sona erme hallerinden biridir. Halen hakkınd...


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

                     ​  Kişisel Veriler ve Korunması             Bilgiyi çağımızın en önemli gücü olarak tanımlayabiliriz. Veri ise bilginin henüz işlenmemiş, analiz edilmemiş, kullanıma hazır olmayan ham halidir. Son zamanlarda gerek kamusal alanda gerekse özel sektörde sıkça karşılaştığımız kişisel veri kavramı ile birlikte bunların işlenmesi, işlenme gerekliliği ve aynı zamanda korunması kavramları hakkında çoğu kez şüpheye düşülmektedir. Bazı durumlarda bu kavramlarım tedirginlik yarat...